mỹ phẩm sạch (clean Beauty)

là gì?

Mỹ Phẩm "Sạch" (Clean Beauty) được định nghĩa là các sản phẩm có nguồn gốc và thành phần đáng tin cậy, đồng thời sở hữu chất lượng hoặc bao bì sản phẩm giúp giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh.

mỹ phẩm "sạch" (clean beauty)

là gì?

Mỹ Phẩm "Sạch" (Clean Beauty) được định nghĩa là các sản phẩm có nguồn gốc và thành phần đáng tin cậy, đồng thời sở hữu chất lượng hoặc bao bì sản phẩm giúp giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh.

tái nạp - tái sử dụng - tái thay đổi

là gì?

Lựa chọn "tái sử dụng" tốt hơn tái chế vì giúp làm giảm ảnh hưởng đến môi trường. Vì thế, chúng tôi cung cấp các dòng sản phẩm đa dạng giúp bạn có thể "tái nạp" sau khi sử dụng hết hoặc bao bì có thể "tái sử dụng" hoặc "tái thay đổi".

tái nạp - tái sử dụng - tái thảy đổi

là gì?

Lựa chọn "tái sử dụng" tốt hơn tái chế vì giúp làm giảm ảnh hưởng đến môi trường. Vì thế, chúng tôi cung cấp các dòng sản phẩm đa dạng giúp bạn có thể "tái nạp" sau khi sử dụng hết hoặc bao bì có thể "tái sử dụng" hoặc "tái thay đổi".


Tái Nạp (Refill)

Là những sản phẩm giúp "tái nạp" (refill) và "làm đầy" các loại chai, lọ, hộp, vỏ mỹ phẩm cũ để giảm thiểu lượng nhựa sử dụng một lần thải ra.


Tái Sử Dụng (Reuse)

Là những sản phẩm có bao bì có thể sử dụng được nhiều lần mà không phải thay đổi quá nhiều. Đây là lựa chọn "xanh" hơn thay vì sử dụng các loại bao bì chỉ có thể dùng một lần với mục đích tương đương.


Tái Thay Đổi (Replace)

Là những sản phẩm có bao bì hoặc có các phần có thể thay đổi được để kéo dài vòng đời sử dụng và giảm thiểu rác thải.


nguyên liệu và thành phần xanh

LÀ GÌ?

Tại Watsons, chúng tôi nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm có nguyên liệu và thành phần từ những nguồn gốc bền vững được quản lý có trách nhiệm, hoặc sử dụng ít nhựa hơn, hoặc sử dụng nhựa tái chế thay thế trong một số phần.

nguyên liệu và thành phần xanh

là gì?

Tại Watsons, chúng tôi nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm có nguyên liệu và thành phần từ những nguồn gốc bền vững / được quản lý có trách nhiệm, hoặc sử dụng ít nhựa hơn, hoặc sử dụng nhựa tái chế thay thế trong một số phần.

Thành Phần Xanh (Better Ingredients)

  • Dầu cọ bền vững là nguồn dầu cọ được sản xuất với tối thiểu 50% tổng số dẫn xuất dầu cọ được chứng nhận bởi Hội nghị Bàn tròn về Dầu cọ Bền vững (RSPO) hoặc đến từ các nông trai dầu cọ được quản lý có trách nhiệm...


  • Những thành phần khác được lấy theo tiêu chuẩn Liên minh Đạo đức Thương mại Đa dạng Sinh học (UEBT) nhằm thúc đẩy việc tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm với con người và đa dạng sinh học.


Nguyên Liệu Xanh (Better Ingredients)


  • Nguồn giấy bền vững đến từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm (FSC, PEFC) hoặc với tối thiểu 50% thành phần giấy tái chế.


  • Việc giảm nhựa thô / nhựa nguyên sinh mang ý nghĩa giảm ít nhất 20% chất liệu nhựa trong sản xuất sản phẩm hoặc trong các thành phần / bộ phận thay thế của sản phẩmbao bì thân thiện

là gì?

Hơn 8 triệu tấn nhựa bị thải ra trong đại dương mỗi năm. Vì vậy việc lựa chọn các sản phẩm ít chất liệu nhựa hơn hoặc bao bì thân thiện môi trường là rất quan trọng. Watsons cung cấp các sản phẩm có bao bì làm từ vật liệu có nguồn gốc được quản lý có trách nhiệm, hoặc sử dụng nhựa / giấy tái chế.


bao bì thân thiện

là gì?

Hơn 8 triệu tấn nhựa bị thải ra trong đại dương mỗi năm. Vì vậy việc lựa chọn các sản phẩm ít chất liệu nhựa hơn hoặc bao bì thân thiện môi trường là rất quan trọng. Watsons cung cấp các sản phẩm có bao bì làm từ vật liệu có nguồn gốc được quản lý có trách nhiệm, hoặc sử dụng nhựa / giấy tái chế.


Bao bì tái chế sử dụng ít nguyên liệu thô và thay thế bằng các nguyên liệu tái chế như nhựa, kim loại, hay thủy tinh tái chế.


Nguồn giấy bền vững được lấy từ những khu rưng được quản lý có trách nhiệm, hoặc từ tối thiểu 50% nguồn giấy tái chế.


"Không bao bì nhựa" hướng đến những sản phẩm có phần lõi đựng và vỏ bao bì không sử dụng chất liệu nhựa.